UW STEM!


PROGRAMMA


KIESLIJST


CONTACT

Resultaten onderzoek "Uw stem"

Tijdens de campagnebezoeken hebben we vele mensen gesproken. Wensen, klachten en persoonlijke ervaringen, eigenlijk al wat u als kiezer alvast zou willen meegeven aan de gemeentelijke politiek, kwamen aan de orde. Dit is door de Partij van de Arbeid GroenLinks geïnventariseerd.

Ook via deze website was het mogelijk via "Uw stem" al ruim voor de komende gemeenteraadsverkiezingen uw mening te laten horen.

Daarnaast kon via deze website ook worden gereageerd op een aantal stellingen door het aanvinken van een emoij die bij u past.

Een bloemlezing van reacties zijn te lezen in het downloadable document:

Resultaten "Uw stem"

en gesorteerd op de 4 aandachtsvelden van Partij van de Arbeid GroenLinks: werk & economie, zorg & welzijn, wonen & leefbaarheid, natuur & milieu.

Conclusies
Onderwerpen die de directe leefomgeving raken worden het meest genoemd, hebben alle aandacht en veroorzaken de meeste onvrede en zorgen bij de kiezer.

Negatief
  • Ontbreken van voldoende en betaalbare woningen
  • Onvoldoende of verloederde speelmogelijkheden in de buurt
  • Onvoldoende zorg voor medemens, ouderen en chronisch zieken
  • Slechte toegankelijkheid, kennis van zaken en bureaucratie gemeente
  • Overlast hondenpoep
  • Boosheid over het recent rigoureus kappen van bomen bij zwembad de Spetter
Positief
  • Prettig wonen in Tholen, trots op een mooi eiland
  • Fijne directe leefomgeving, prettige eigen straat
  • Goede lijstverbinding, goed dat GroenLinks nu ook in Tholen mee doet.
Verder is het opmerkelijk "zwevende" kiezers aan te treffen die niet zozeer zwevend waren uit wantrouwen in de politiek of andere negatieve beweegredenen. Maar uit tevredenheid met de huidige situatie, waardoor genoemde actiepunten in verkiezingsprogramma's hen niet raakten. In die gesprekken is gevraagd te denken bij het maken van een politieke keuze aan medemens en milieu.

De onderwerpen die de directe leefomgeving raken worden het meeste genoemd. Dit bevestigt het nut van gemeenteraadverkiezingen, waarbij lokale problemen dicht bij de kiezers de agenda horen te bepalen.

Partij van de Arbeid GroenLinks ziet uw stem graag tegemoet!
Of anders dat u in ieder geval gebruik maakt van uw stemrecht.
Uw stem doet er lokaal zeker toe, uw stem telt!