Hoe gaan we het betalen?

De te verwachten positieve resultaten tot en met 2025 stijgen in de gemeente Tholen tot meer dan 9 miljoen euro

Dankzij, blijkens de begroting 2022, de te verwachten positieve resultaten tot en met 2025 gaan onze reserves onder meer door winst op grondverkopen met meer dan 9 miljoen euro stijgen. Op de lopende exploitatie tot en met 2025 gaat de gemeente Tholen ruim anderhalf miljoen euro overhouden en PvdA/GL vindt dat alle Tholenaren daarvan mee moeten kunnen profiteren doordat we geen onnodige belastingverhogingen door gaan voeren, de hondenbelasting zo spoedig mogelijk afschaffen en kritisch blijven op kostenverhogende samenwerkingsverbanden waarvan de meerwaarde niet is aangetoond. Ook zal PvdA/GL er voor pleiten extra middelen aan te wenden ter voorkoming van energie-armoede door zowel huurders als eigenaren van woningen te steunen bij het terug brengen van hun energiebehoefte en het overstappen naar alternatieve energiebronnen in de strijd voor het reduceren van CO2 uitstoot. Dat iedereen mee kan doen aan de noodzakelijke energietransitie acht de PvdA/GL van groot belang.