Onze mensen

Raadsleden

Jan Heshof
Raadslid, fractieleider
Andere functies: plaatsvervangend voorzitter van de Raad, plaatsvervangend commissielid Ruimte, lid Rekenkamer.

Nancy Raas-Tophoven
Raadslid
Andere functies: plaatsvervangend commissielid Ruimte, lid werkgeverscommissie, lid werkgroep raadsinvulling, fractiesecretaris PvdA/GroenLinks Tholen, bestuurslid GroenLinks Schouwen-Duiveland-Tholen.

Commissieleden

Maaike Dekkers Avcu
Commissielid Ruimte

Roy Zeilstra
Commissielid Samenleving


Fractie

Jan Heshof, fractieleider
Nancy Raas-Tophoven, fractiesecretaris
Jac van Akkeren
Albert de Bruijn
Jacques Dekkers
Maaike Dekkers-Avcu
Ria Westdijk
Roy Zeilstra

Bestuur

PvdA
Jan Oudesluis, voorzitter
Chiel van der Linde, secretaris
Martin Korperaal, penningmeester
Ria Westdijk, lid

Groen-Links
Aart blok, voorzitter
Marjan Glas, secretaris
Marcel Schietekatte, penningmeester