Jacques Dekkers

Ik ben Jacques Dekkers, 70 jaar oud en lid van GroenLinks. Ik werkte meer dan 40 jaar in de geestelijke gezondheidszorg met aandachtsgebieden ouderenpsychiatrie en Human Resources.

Ik ben een natuurliefhebber die de natuur al wandelend en fietsend verken. Ik ben een sterke voorstander van samenwerken en samen problemen oplossen, daarbij staat het luisteren naar en leren van elkaar centraal. Samenwerken doen wij op Tholen door als GroenLinks samen met de PvdA één fractie te vormen en te zorgen dat dit nieuwe geluid op Tholen te horen is en te horen blijft!

Ik sta voor:

het aanpakken van de klimaatcrisis: we moeten snel in actie komen om te voorkomen dat wij een onleefbare wereld achter laten. Ik ben er van overtuigd dat wij deze uitdaging samen kunnen oplossen, waarbij wij merken dat jongeren in de gemeente Tholen ook dit thema omarmen. Een mooi voorbeeld is de Thoolse energietransmissie waarbij veel partijen de handen ineen sloegen om uitgangspunten te formuleren. Een groen en schoon klimaat blijf ik nastreven en zal er zelf ook een bijdrage aan leveren;

gelijkwaardigheid: ik vind dat wij  in de gemeente Tholen ook moeten streven naar een geëmancipeerde samenleving waarin er niet gediscrimineerd wordt en iedere vorm van uitsluiting bestreden wordt;

eerlijk wonen: het lijkt of de huizenmarkt failliet is, zelfs op Tholen. Koopwoningen worden voor steeds meer groepen onbereikbaar. Ik sta voor een gezonde volkshuisvesting en we hebben allemaal recht op een dak boven ons hoofd. Ik sta voor nieuwere ontwikkelingen zoals Tiny Houses en Knarrenhofjes.

eerlijk delen: ook op Tholen zien we de zwakke kanten van onze samenleving, de kwetsbaarheid van sommige bevolkingsgroepen neemt toe  en de kloof met diegenen die het goed hebben, wordt groter. Onze fractie zal zeker het belang van de kwetsbare bevolkingsgroepen op Tholen blijven verdedigen en versterken.

Jacques Dekkers
jacquesdekkers@pvdagroenlinkstholen.nl

Terug naar overzicht kandidaten