Jan Heshof

Mijn naam is Jan Heshof en ik draai, als raadslid en fractievoorzitter, al enige tijd mee in de Thoolse politiek.

Ik ben van mening dat een gemeente op de eerste plaats moet streven naar tevreden inwoners en niet primair naar een dik spaarbankboekje alhoewel daar natuurlijk, net zoals thuis, enige reserve op moet staan.
Wat tevreden inwoners betreft kunnen we zeker verbeteren blijkens de rapportcijfers. Kansen liggen er op het gebied van wonen, communicatie en betrekken van burgers bij het te formuleren beleid vooral als het hun directe omgeving aangaat.

Triest om te moeten constateren is dat we in de gemeenteraad, ondanks dat er financieel ruimte voor was, niet gekozen hebben voor een bevriezing van de gemeentelijke belastingen en de financiĆ«le ruimte die er was vooral gebruikt hebben voor bijna een miljoen kostende  structurele uitbreiding van het ambtenarenkorps terwijl we de financieel meest kwetsbaren in de kou hebben laten staan door het armoedebeleid niet te verruimen. Vooral die groep wordt nog eens extra getroffen door de zogeheten energiearmoede.

Zorg heb ik over de zorg aan onze inwoners waar we wonderwel geen budget tekortkomen in de jeugdzorg maar wel op jacht zijn naar bezuinigingen op de WMO vanwege een toenemende vraag.
Met het, door falend beleid, drama Intervence nog vers in het geheugen en de zorgen uitgesproken door zorgondernemers m.b.t. onder andere te krappe indicering qua duur vraag ik me oprecht af of er geen kinderen tussen wal en schip vallen.
Verdrietig word ik van het feit dat we het in onze gemeente maar niet voor elkaar krijgen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit (3%) te verminderen. 

Ik wil me dan de komende periode ook sterk blijven maken voor de zorg die vooral lokaal gestalte moet krijgen wat mij betreft, zorgen dat de kwetsbare groep sterker wordt en genoeg middelen heeft om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen, overbodige (gemeenschappelijke) regelingen en regeltjes overboord gooien, vrijheid in keuze voor ondernemers om al dan niet hun winkel op zondag te openen en het landschap bewaren. Genoeg te doen dus om een eerlijker, rechtvaardiger en groener Tholen na te streven!

Jan Heshof
janheshof@pvdagroenlinkstholen.nl

Terug naar overzicht kandidaten