Nancy Raas-Tophoven

Na mijn geboortestad Nijmegen te hebben verlaten woon ik inmiddels ruim 15 jaar met plezier in Tholen. Voor mijn werk in de ICT-branche bezoek ik regelmatig de Randstad en het voelt vanaf het eerste moment dat ik hier woon altijd weer prettig om thuis te komen in deze rust en ruimte.

Hiervan genieten doe ik nog steeds, echter nu ik enige jaren in de lokale politiek actief ben, besef ik dat Tholen voor wat betreft de veelheid aan aandachtspunten niet onderdoet voor grotere gemeenten: ook onze gemeente draagt een grote verantwoordelijkheid voor haar inwoners, een gezonde leefomgeving en een economisch gezonde basis voor iedereen.  Het gevecht tegen de klimaatverandering wordt ook hier gevoerd en de krapte op de woningmarkt is ook hier voelbaar.

Er is veel werk aan de winkel voor lokale politici die de belangen van de bewoners dienen te vertegenwoordigen. Hoewel sommige onderwerpen complex zijn voel ik altijd motivatie om vraagstukken vanuit een positieve invalshoek op te pakken en mensen hiervoor te enthousiasmeren. Zorgen zijn begrijpelijk, het is geen makkelijke tijd, maar het helpt niet problemen te ontkennen. Erkennen van het probleem is het begin van de oplossing. Zelfs in de gemeenteraad wordt door enkelen de klimaatcrisis ontkend; problematisch omdat dit een oplossing door overleg en samenwerking belemmert. Bewustwording en erkenning van het probleem is de niet te missen start.

Dan komt de tweede stap aan de orde en heeft alles te maken met de algemene individuele vraag; wat levert het mij op, wat is mijn belang? De uitgestelde beloning is moeilijk om mee om te gaan, zelfs als het om klimaatverbetering gaat. Politici vergeten dit soms voldoende te concretiseren. Ik begrijp ook de grote zorg van enerzijds investeringen doen en anderzijds het risico lopen dat er bijvoorbeeld op een dag een datacentrum met onze lokaal opgewekte groene energie gaat lopen. Daarom moeten we samen in Tholen nauwgezet de verbinding handhaven tussen onze groene investeringen èn ons lokale belang.

Daarom breng ik de thema’s die ik onder mijn hoede heb zoals energietransitie, duurzaamheid, circulaire economie, tegengaan hittestress en verstening graag onder in de term Leefomgeving. Alles opgeteld gaat het om 1 essentieel ding waar wij allen de vruchten van plukken, allen belang bij hebben. Namelijk een prettige en gezonde leefomgeving voor nu en vooral ook de volgende generaties. Dat is onze gezamenlijke opbrengst, daar komen inspanning en beloning samen: gezonde lucht, groen en ruimte, veilig zijn voor stijgende zeespiegel en lokale hoosbuien. En dat ook bedrijfsterreinen niet langer grauw zijn, maar schone energie leveren en ingepast zijn in het landschap en waar kan worden gerecreëerd. Een betere leefomgeving en bevorderen van welzijn voor iedereen! Dat hoeft geen droom te zijn en kan tevens een economisch succes bewerkstelligen. Hier niet voor kiezen heeft zelfs negatieve economische effecten die ons kunnen raken. De energietransitie creëert vele nieuwe banen en technische vernieuwing. Verduurzaming kan ook de agrarische sector een innovatieve impuls geven en producten opleveren waar de consument gelukkiger van wordt. En wat is er mis met bloemenranden en struweel langs de akkers waar insecten als bijen en ook vogels graag vertoeven en fietsers en wandelaars blij door worden verrast?

Waar ligt nog weerstand om mee te doen, om niet te kiezen voor groen? De zorg voor een tweedeling in de samenleving gaat niet op voor het profijt dat we allemaal ervan zullen hebben. Wel deel ik de zorg op financieel vlak. En daar ligt ook lokaal de komende jaren voor politici een belangrijke opdracht: een tweedeling voorkomen waar inwoners niet mee kunnen doen met verduurzamen om financiële redenen. Een groen Tholen is er voor iedereen en daarom zal PvdA-Groen Links ook het rode, sociale aspect bewaken.

De afgelopen vier jaar heb ik in de commissie Ruimte kritisch mijn bijdrage geleverd. Daarnaast neem ik deel aan de gemeentelijke “Kopgroep Energie in Balans” en ben ik tot februari tijdelijk vervangend raadslid. Ik hoop ook de komende 4 jaar een bijdrage te mogen leveren. Echter zonder steun en hulp, zonder draagvlak en deelname van de inwoners van Tholen valt er geen succes te behalen. Zie je mogelijkheden, kansen of problemen in Tholen waar je me van op de hoogte wilt stellen? Geef het door, niet alleen in verkiezingstijd!

Nancy Raas-Tophoven
nancyraastophoven@pvdagroenlinkstholen.nl

Terug naar overzicht kandidaten